UBND THÀNH PHỐ BẮC GIANG - TỈNH BẮC GIANG
HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP -
Thông báo: hệ thống phần mềm sắp hết hạn sử dụng (30/01/2017). Liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ để được giải quyết

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở thông tin và truyền thông
Hỗ trợ kỹ thuật: (0204)3.829.006
Email: hotrokt@bacgiang.gov.vn